İslambilimi.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. İslami Bilgiler
 4. »
 5. Hz. Muhammed Eşi, Eşleri ve Hayatları

Hz. Muhammed Eşi, Eşleri ve Hayatları

islamiblog12blog islamiblog12blog -
60 0

Hz. Muhammed’in eş sayısı, farklı kaynaklarda farklı şekillerde verilmektedir. Ancak, genel kabul gören sayı 13’tür. Hz. Muhammed’in eşleri şunlardır:

 1. Hz. Hatice: Hz. Muhammed’in ilk eşi olan Hz. Hatice, Mekke’nin önde gelen tüccarlarından biriydi. Hz. Muhammed’in İslam’ı yaymaya başlamasından önce Müslüman olmuştu ve Hz. Muhammed’in İslam’ı yayması için büyük destek sağlamıştı. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in İslam’daki ilk müminlerinden biriydi ve onunla evliliği, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evliliğinden altı çocuğu oldu.
 2. Hz. Sauda: Hz. Muhammed’in ikinci eşi olan Hz. Sauda, İslam’ın yayılması için yapılan hicret sırasında Hz. Muhammed tarafından evlendirildi. Hz. Sauda, Hz. Muhammed’in hayatında önemli bir yere sahipti ve Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da Müslümanlar için önemli bir liderlik rolü üstlendi.
 3. Hz. Aisha: Hz. Muhammed’in en genç eşi olan Hz. Aisha, Hz. Muhammed’in İslam’ın yayılması için yaptığı savaşlarda da yer almıştır. Hz. Aisha, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan hadisleri kaydeden ve İslam hukukunun gelişmesine katkı sağlayan bir alimdir.
 4. Hz. Hafsa: Hz. Muhammed’in dördüncü eşi olan Hz. Hafsa, Hz. Muhammed’in hicretten sonra Medine’de evlendiği kadınlardan biridir. Hz. Hafsa, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Kuran nüshalarının toplanmasında da önemli bir rol oynamıştır.
 5. Hz. Zeynep binti Huzeyme: Hz. Muhammed’in beşinci eşi olan Hz. Zeynep binti Huzeyme, Hz. Muhammed’in hicretten sonra Medine’de evlendiği kadınlardan biridir. Hz. Zeynep binti Huzeyme, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 6. Hz. Ummu Salama: Hz. Muhammed’in altıncı eşi olan Hz. Ummu Salama, İslam’ın yayılması için yapılan hicret sırasında Hz. Muhammed tarafından evlendirildi. Hz. Ummu Salama, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 7. Hz. Zeyneb binti Cahş: Hz. Muhammed’in yedinci eşi olan Hz. Zeyneb binti Cahş, Hz. Muhammed’in amcasının kızıydı. Hz. Zeyneb binti Cahş, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 8. Hz. Cüveyriye: Hz. Muhammed’in sekizinci eşi olan Hz. Cüveyriye, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda esir alınmıştı. Hz. Muhammed, Hz. Cüveyriye’yi serbest bırakarak onunla evlendi. Hz. Cüveyriye, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 9. Hz. Safiye: Hz. Muhammed’in dokuzuncu eşi olan Hz. Safiye, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda esir alınmıştı. Hz. Muhammed, Hz. Safiye’yi serbest bırakarak onunla evlendi. Hz. Safiye, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 10. Hz. Meymune: Hz. Muhammed’in onuncu eşi olan Hz. Meymune, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda Hz. Muhammed ile tanıştı. Hz. Meymune, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 11. Hz. Mariye: Hz. Muhammed’in on birinci eşi olan Hz. Mariye, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda esir alınmıştı. Hz. Muhammed, Hz. Mariye’yi serbest bırakarak onunla evlendi. Hz. Mariye, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra da İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.
 12. Hz. Rayhana: Hz. Muhammed’in on ikinci eşi olan Hz. Rayhana, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda esir alınmıştı. Hz. Muhammed, Hz. Rayhana ile evlendi ancak, evliliği hakkında farklı kaynaklarda farklı bilgiler verilmektedir.
 13. Hz. Safiyye: Hz. Muhammed’in on üçüncü eşi olan Hz. Safiyye, İslam’ın yayılması için yapılan savaşlarda esir alınmıştı. Hz. Muhammed, Hz. Safiyye’yi serbest bırakarak onunla evlendi. Hz. Safiyye, İslam dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.

Sonuç olarak, Hz. Muhammed’in eşleri İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Onların hayatları ve Hz. Muhammed ile olan evlilikleri, İslam dünyasında önemli bir konu olarak ele alınmaktadır.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *