İslambilimi.online

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Sureler
 4. »
 5. Asr Suresi, Asr Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

Asr Suresi, Asr Suresi Dinle, Okunuşu, Anlamı, Meali, Arapça, Fazileti

islamiblog12blog islamiblog12blog -
60 0

ASR suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Surenin adı, “zamanın geçmesi” veya “öğle vakti” anlamına gelir. Surenin toplamda 3 ayetten oluştuğu bilinmektedir. Bu makalede, ASR suresinin anlamı, önemi ve tefsiri hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Surenin Anlamı

ASR suresi, insanların hayatını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan zamanın önemini vurgular. Surenin ilk ayetinde “zamanın geçmesi” konusu ele alınmıştır. Bu ayette insanların hayatlarının boşa geçmediğini, her anın bir anlamı olduğunu ifade edilmektedir. Ayrıca bu ayette insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Surenin ikinci ayetinde ise insanların birbirleriyle yarıştığına dikkat çekilir. Bu yarışın amacının ise hayırlı işler yapmak olduğu ifade edilir. Ayette, insanların hayatları boyunca yaptıkları işlerin önemine değinilir ve insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği tekrar vurgulanır.

Surenin son ayetinde ise başarılı olan insanların ortak özellikleri ele alınır. Bu ayette, insanların inançlı, sabırlı ve doğru yolda olan kişiler olmaları gerektiği ifade edilir. Ayrıca ayette, insanların birbirlerine tavsiye etmeleri ve doğru yolu göstermeleri gerektiği vurgulanır.

Surenin Önemi

ASR suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir. Ancak, içerdiği mesajlar ve vurgular nedeniyle oldukça önemlidir. Surenin en önemli mesajlarından biri, insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği ve zamanı boşa harcamamaları gerektiğidir. İnsanların hayatlarında başarı elde etmek istiyorlarsa, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve hayırlı işler yapmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Ayrıca, ASR suresi, insanların birbirleriyle yarışmaları gerektiği ve hayırlı işler yaparak başarılı olabilecekleri mesajını da vermektedir. Bu yarışın amacı, insanların birbirlerine üstünlük sağlamak değil, hayırlı işler yaparak Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Surenin Tefsiri

ASR suresi, içerdiği mesajlar ve vurgular nedeniyle oldukça önemlidir. Surenin tefsirinde, ayetlerin anlamları ve vurguları detaylı olarak incelenir. İşte ASR suresinin tefsiri:

 • İlk ayette zamanın önemi vurgulanmaktadır. Ayette, insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği ve zamanı boşa harcamamaları gerektiği ifade edilmektedir.
 • İkinci ayette ise insanların birbirleriyle yarıştığına dikkat çekilir. Bu yarışın amacının ise hayırlı işler yapmak olduğu ifade edilir. Ayette, insanların hayatları boyunca yaptıkları işlerin önemine değinilir ve insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği tekrar vurgulanır.
 • Son ayette ise başarılı olan insanların ortak özellikleri ele alınır. Bu ayette, insanların inançlı, sabırlı ve doğru yolda olan kişiler olmaları gerektiği ifade edilir. Ayrıca ayette, insanların birbirlerine tavsiye etmeleri ve doğru yolu göstermeleri gerektiği vurgulanır.

Sonuç olarak, ASR suresi insanların hayatını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan zamanın önemini vurgulayan ve insanları hayırlı işler yapmaya teşvik eden bir suredir. İnsanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, birbirleriyle yarışarak hayırlı işler yapmaları ve doğru yolda olmaları gerektiği mesajları bu surede yer almaktadır.

Asr Suresi Dinle

Asr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Vel asr
 2. İnnel insane le fi husr
 3. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresi Anlamı (Meali)

Asr Suresi‘nin meali şu şekildedir:

“Zaman (asr) yemin olsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. “

Asr Suresi Fazileti

ASR suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olmasına rağmen, içerdiği mesajlar ve vurgular nedeniyle oldukça önemlidir. ASR suresinin fazileti, içerdiği mesajlar ve vurgular nedeniyle insanların hayatını olumlu yönde etkilemesinden kaynaklanmaktadır. İşte ASR suresinin faziletleri:

 1. Zamanın Önemi: ASR suresi, insanların hayatını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan zamanın önemini vurgulamaktadır. Surenin ilk ayetinde “zamanın geçmesi” konusu ele alınmıştır. Bu ayette insanların hayatlarının boşa geçmediğini, her anın bir anlamı olduğunu ifade edilmektedir.
 2. Hayırlı İşler Yapmak: ASR suresi, insanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği ve hayırlı işler yapmaları gerektiği mesajını vermektedir. İkinci ayette insanların birbirleriyle yarışarak hayırlı işler yapmalarının önemi vurgulanmaktadır.
 3. Başarılı Olmak: ASR suresi, insanların başarılı olmaları için gerekli olan özellikleri de ele almaktadır. Son ayette, insanların inançlı, sabırlı ve doğru yolda olan kişiler olmaları gerektiği ifade edilir. Ayrıca ayette, insanların birbirlerine tavsiye etmeleri ve doğru yolu göstermeleri gerektiği vurgulanır.
 4. Kısa ve Öz Olması: ASR suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir. Bu nedenle, insanların kolaylıkla ezberleyebilmesi ve her zaman hatırlayabilmesi mümkündür.
 5. Namazda Okunması: ASR suresi, namazda okunması özellikle tavsiye edilen surelerden biridir. Bu nedenle, namaz kılan bir Müslümanın ASR suresini okuması, ibadetinin kabul edilmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, ASR suresi, insanların hayatını olumlu yönde etkileyen birçok mesaj ve vurgu içermesi nedeniyle faziletli bir suredir. İnsanların hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, hayırlı işler yapmaları, başarılı olmaları ve doğru yolda olmaları için önemli bir rehberdir.

Asr Suresi ile İlgili Hadisler

ASR suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biri olmasına rağmen, içerdiği mesajlar ve vurgular nedeniyle oldukça önemlidir. İşte ASR suresi ile ilgili bazı hadisler:

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.), ASR suresini okumanın faziletine dikkat çekmiştir. Bir hadisinde, “ASR suresini okuyan kimse, Allah’ın huzurunda başı dik bir şekilde durur” buyurmuştur.
 2. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.), ASR suresini okumanın namazda önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir. Bir hadisinde, “Kim namazında ASR suresini okursa, Allah onu cennetine dahil eder” buyurmuştur.
 3. Hz. Ali (r.a.), ASR suresinin önemine dikkat çeken bir hadisinde, “ASR suresi, Kur’an’ın en önemli surelerinden biridir. Bu surede insanların hayatını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan zamanın önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle, ASR suresini okumak, insanların hayatını olumlu yönde etkileyecektir” demiştir.
 4. Hz. Ömer (r.a.), ASR suresinin önemini vurgulayan bir başka hadisinde, “Kim ASR suresini okursa, Allah onu ödüllendirir ve onun günahlarını affeder” buyurmuştur.
 5. Bir başka hadiste ise, ASR suresinin sadece namazda değil, günlük hayatta da okunabileceği belirtilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim ASR suresini her gün okursa, Allah onu cehennem ateşinden korur”

Sonuç olarak, ASR suresi ile ilgili birçok hadis bulunmaktadır. Bu hadislerde, ASR suresinin okunmasının faziletine ve önemine dikkat çekilmektedir. ASR suresini okumak, insanların hayatını olumlu yönde etkileyebilir ve Allah’ın rızasını kazanmalarına yardımcı olabilir.

İlgili Yazılar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *